OZNAMY

09. 02. 2012 | oukovalov

POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie OZ - 03.12.2018 v prílohe

Rozpočet Obce Koválov na rok 2019-2020-2021- v prílohe

Dodatok č.1 k VZN č.9 o príspevkoch v ŠJ,MŠ a ŠK

V prílohe sa nachádza pozvánka na uastanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Koválov, ktoré sa bude konať 3.decembra 2018 o 18,00 hod. v kultúrnom dome v Koválove.

V prílohe sa nachádza Rozpočet Obce Koválov na rok 2019-2020-2021, ktorý bol schválený na rokovaní OZ dňa 28.11.2018 .

V prílohe sa nachádza dodatok č.1 k VZN č.9 o príspevkoch v MŠ,ŠJ a ŠK, ktorý schválilo OZ na svojom zasadnutí 25.10.2018 uznesením č.31/2018

Samospravaonline.sk
TOPlist